Mall

Ett personligt brev ska ge ett seriöst intryck, så det är inte tal om att använda roliga typsnitt och färgglada papper. Men där emot är det inte otroligt viktigt att följa en standard som får ditt brev att se ut som om det kommer från en statlig myndighet.

Sidhuvud

Använd sidhuvudet för sammanfattning av syftet med brevet. Till exempel, “ansökan till tjänsten X” samt en eventuellt efterfrågad ansökningskod från jobbannonsen.

Text

En mottagare av ansökningsbrev får sannorlikt en drös av dem och är ute efter att finna de som verkar mest lämpade. Du vill därför göra din text så lättläst som möjligt. Du vill göra så gott intryck så snabbt som möjligt.

Luft

Undvik att stycken blir mer än 3 - 4 rader långa. Se till att ha en marginal mellan stycken som tydligt avgränsar dem. Du vill undvika en allt för kompakt upplevelse av brevet.

Punktlistor

En punktlista är ett bra skrivknep eftersom

Att använda för många punktlistor i sitt brev leder dock till en torftig text. Använd med måtta.

Fetstil

En vanlig läsare börjar typiskt med en snabb överskådning av brevets uppställning för att bestämma sig hur mycket tid som ska läggas på att läsa brevet. Om du har flera sidor så bläddras dessa troligtvis igenom utan att läsa de tidigare fullständigt.

Här har du möjligheten att väcka intresse genom att välja ut ett antal nyckelord som borde vara av intresse för mottagaren. Om detta lyckas så är det troligt att ditt brev läses direkt eller sorteras in bland de skara brev som passerar en första gallring.

Däremot så är det inte så lyckat att använda fetstil allt för ofta i sin text. Då försvinner effekten som får nyckelord att stå ut bland mängden.

Sidantal

Ett personligt brev är till för att läsas. Därför vill du ej ha fler sidor än vad som rimligt kommer att läsas. Den motsatta avvägningen är att du vill få med alla argument till varför just du är mest intressant för jobbet du söker till.

Om du vet med dig att du är en bra skribent, samt att du har använt ovanstående knep med luftighet, punktlistor och fetstil, då kan du troligtvis komma undan med flera sidor. Om du ej har bra förtroende så undvik att skriva för mycket.

Våga att ta bort argument som är bra i sak, men som bidrar för mycket till längden på brevet. Men spara dem till ett utkast på saker du kan tala om vid en anställningsintervju.

Fortsätt läsa några exempel på personliga brev.