CV på norska och danska

Att man kan använda cv-online.se på fler språk är kanske mest till för användare i dessa länder, men som svensk kan det vara ett bra hjälpmedel för att få ihop sitt CV på just norska eller danska. Har du någon som du känner i dessa länder kan de få läsa ditt utkast och hjälpa dig med korrigeringar.

“CV-online”:http://www.cv-online.se/ finns sedan länge på engelska, då under namnet “CVonNET.com”:http://www.cvonnet.com/.

En rolig grej med CV-online är att man kan läsa om Henriks framsteg på “CV-online bloggen”:http://blog.cv-online.se/ och där kan vi hitta posten “danska och norska”:http://blog.cv-online.se/2010/03/cv-pa-danska-och-norska.html.